Fier, Seman – Në kantierin e parkut të parë fotovoltaik në vend “Blue 1”

📍Fier, Seman – Në kantierin e një tjetër parku me energji diellore, një investim vendas për një kapacitet prej 50 deri 200 MW, që hap pas hapi jo vetëm do të plotësojë nevojat për energji për 30 mijë familje të zonës, duke kontribuar në planin strategjik të kthimit të Shqipërisë në një vend eksportues neto të energjisë elektrike🤝💡
⚡”Blue 1” do të pasohet më tej edhe nga projekti “Blue 2”, ndërkohë që një listë e tërë projektesh për energji diellore është në rrugën e jetësimit të politikave të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare për diversifikimin e burimeve energjitike dhe pavarësinë e plotë të nga importi🙏