Kalendari i takimeve publike

Takimet publike mbahen gjatë të gjithë kohëzgjatjes së projektit për të paraqitur informacione për projektin në një audience të gjerë të palëve të interesuara dhe në veçanti komuniteteve. Këto takime i lejojnë palëve të interesuara të japin komentet dhe opinionet e tyre dhe për t’i ngritur pyetje zhvilluesit në mënyrë që ai të mund të përgjigjet dhe të ndërtojë marrëdhënie të vërteta me komunitetet fqinje.